İSG ve Çevre

Sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde çevreyi koruyarak, çalışanlarımızın iş güvenliğini önceliğimiz tutarak üretiyor ve attığımız her adımda sosyal faydayı önceliklendiriyoruz.

İSG & Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde çevreyi koruyarak, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini önceliğimize alarak üretiyor ve attığımız her adımda sosyal faydayı önceliklendiriyoruz.


 

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Yönetimi

Kale Pratt & Whitney’de

• AS9100 Havacılık Yönetim Sistemi

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni

içine alan Entegre Yönetim Sistemi yürütülmektedir.
Bu bağlamda politikamız, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Enerji Yönetimi çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.
İş kazalarının, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenebileceğini bilerek ve buna inanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.