ABOUT US


Kale Group has operated in the defense and aviation industry since 1989 and became a key part of the F-35 program in 2005 when Kale Aviation Company began producing more than 200 critical body and wing components for the 5th generation F-35 fighter aircraft. The joint venture established in 2010 with Pratt & Whitney marks another significant milestone for Kale Group’s involvement in the program. Kale Group, which owns 51 percent stake in the new joint venture, and Pratt & Whitney, which owns 49 percent, invested 75 million USD into the new 20,000-square-meter (146,389-square-feet) facility. The facility will use state-of-the-art technologies critical to the production of the F135 engine.

Pratt & Whitney is a world leader in the design, manufacture and service of aircraft engines, auxiliary power units, and small turbojet propulsion products. United Technologies Corp., based in Hartford, Connecticut, is a diversified company providing high technology products and services to the building and aerospace industries.

contact

Kale Grubu, dünya havacılık sektöründe faaliyet gösteren Pratt&Whitney ile ortaklık yaparak, Kale Pratt&Whitney Uçak Motor San. A.Ş’yi kurmuştur.

%51 Kale Grubu, %49 Pratt & Whitney ortaklığı ile kurulmuş olan şirketin, esas faaliyet sahası uçak motor parçaları ve alt montaj grupları üretimi olup, ilk yıllarda ağırlıklı olarak, dünyanın en gelişmiş savaş ucağı F-35’in motoru olan F135 motorlarının parçalarının üretiminin gerçekleştirmektedir.

Kale Pratt & Whitney, İzmir Ege Serbest Bölgesi’nde ilk fabrikasını 20,000 m2’lik alan üzerine kurmuştur.

 

  • Kuruluş Tarihi: 2011
  • Yapı: 51% Kale,% 49 Pratt & Whitney
  • Lokasyon: Ege Serbest Bölgesi
  • Toplam Bina Alanı: 100.000 m2
  • Toplam Kullanılan Alan: 14.000 m2
  • Genel Müdür: Akgün Filiz
  • Ürünler: F100 and F135 motor parçaları
  • Müşteriler: Pratt & Whitney US

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY / ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

KPW faaliyetleri ve yetkinlikleri spesifik olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
KPW processes and capabities are specifically shown in the table below.
Faaliyet
(Process)
Yetkinlik
(Capability)
Malzemeler
(Materials)
Talaşlı İmalat
(Machining)
3X,4X,5X Freze (3X,4X,5X Mill)
Dikey/Yatay Torna (Vertical /Horizantal Turn )
Nikel (Nickel)
Titanyum (Titanium)
Kobalt (Cobalt)
Paslanmaz Çelik (Stainless Steel)
Alüminyum (Aluminium)
Kolombiyum (Columbium)
Fabrikasyon
(Fabrication)
TIG Kaynağı (TIG Weld)
EB Kaynağı (EB Weld)
Dikiş Kaynağı (Seam Weld)
Hidrolik Pres (Hydraulic Press)
Mekanik Pres (Mechanical Press)
Sıcak Şekillendirme (Hot Form)
Hidro Form (Hydro-Form)
5X Lazer Tezgahı (5X Laser Trim)
5X Su jeti (5X Waterjet Trim)
Büküm Tezgahı (Press Brake)
Özel Prosesler
(Special Processes)
Plazma Kaplama (Plasma Coating)
Anodize (Anodize)
Dağlama (Etching)
Temiz Oda (Clean Room)
Vakum Isıl İşlem (Vacuum Heat Treat)
Alüminyum Isıl İşlem (Aluminum Heat Treat)
Kimyasal Kaplama (Chemical Coatings)
Boyama (Painting)
Pirinç Kaynağı (Brazing)
Tahribatsız Muayene
(Nondestructive Inspection)
FPI
MPI
X-RAY
Eddy Current
Basınç Testi (Pressure Test)
Dağlama Muayene (Etch Inspection)
Sertlik Testi (Hardness Test)
ISO 14001 / OHSAS 18001 KAPSAMI Kale Grubu, dünya havacılık sektöründe faaliyet gösteren Pratt & Whitney ile ortaklık yaparak,
Kale Pratt & Whitney Uçak Motor San. A.Ş’yi, Ege Serbest Bölgesi Çamlık Sokak No:11 Gaziemir/İzmir adresinde kurmuştur.Kale Group has partnered with Pratt & Whitney, which operates in the world aviation sector, and has established Kale Pratt & Whitney Aircraft Motor Industry Corporation located in Aegean Free Zone Çamlık Sokak No: 11 Gaziemir/Izmir.

2010 yılında %51 Kale Grubu, %49 Pratt & Whitney ortaklığı ile kurulmuş olan şirketin, esas faaliyet sahası uçak motor parçaları ve alt montaj grupları üretimi olup, ilk yıllarda ağırlıklı olarak, dünyanın en gelişmiş savaş ucağı F-35’in motoru olan F135 motorlarının parçalarının üretimini gerçekleştirmektedir.

The company, which was founded in 2010 with 51% Kale Group and 49% Pratt & Whitney partnership, are producing aircraft engine parts and sub-assembly groups, and mainly focused on production of F135 engine parts.

Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gerekliliklerin (uygunluk yükümlülüklerinin), iç ve dış hususlarının belirlenmesi ve takibi ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda 2017 yılı Ekim ayı ile birlikte ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikasyonları için çalışmalar başlatılmış olup, sürekli iyileştirmeye açık bir yapı oluşturmak ve takibini sağlamak amaçlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi’miz için görsel politika çalışmamız tamamlanmış ve ürünlerimize ait yaşam döngümüz oluşturulmuştur.

Kale Pratt & Whitney considers compliance with international business standards as a basic requirement, with the determination of the internal and external aspects, legal and other requirements (conformity obligations) to which it is bound. In this context, studies for ISO 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2007 certifications have been initiated in October 2017 and it is aimed to create a structure that is open to continual improvement and follow-up. Our visual policy for our Integrated Management System has been completed and the life cycle of our products has been established.

Fabrikamızın inşaat aşamasındaki projelerde enerji tüketimimizi en aza indirmek amaçlı, bina ve çevre aydınlatmalarda, tasarruflu led aydınlatma sitemleri kullanılması planlanmıştır. Üretim alanı aydınlatmaları otomasyon sistemi programı üzerinden kontrol edilmektedir. Ofis alanı klimalarının otomatik sistemle düzenli kapatılması; açık bırakılarak ofisten ayrılma gibi durumlarda, klima sisteminin boşa çalışmasını önlemiştir. Fabrikamızda kimyasal kaplama, sujeti, yıkama tankları, FPI (Fluorescent Penetrant Inspection), laboratuar vb. prosesler  sonucu oluşan atıklarımız için kimyasal arıtma sistemimiz bulunmaktadır.

In the construction phase of our factory, it was planned to use saving led lighting systems in buildings and surroundings lighting in order to minimize our energy consumption. Production site lighting is controlled through the automation system program. Regular closure of the office area air conditioners with automatic system prevents the air conditioning system from running idle. Our factory has chemical coating, water jet, washing tanks, FPI (Fluorescent Penetrant Inspection), laboratory etc. processes and we have a chemical treatment system for the wastes generated as a result of the below processes.

Büyümekte olan bir yapı olarak, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sunulması, insana saygı, politikamızda bulunmakta olup, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.  İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebileceğini bilerek ve buna inanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve bu amaçla çalışanlarımızda “güvenli hareket”  bilinç ve kültürün oluşturulması bizler için önemli olan noktalardandır.

As a growing organization, it is important to present healthy and safe working environment for our employees, respect for humanity. This approach is the basis for our work on Health and Safety. We continue our work knowing and believing that occupational injuries and  diseases can be avoided. For this purpose, it is important for us to establish “safe movement” consciousness and culture in our employees.