ABOUT US


Kale Group founded Kale Pratt & Whitney Uçak Motor San. A.Ş on 2010 after partnering with Pratt & Whitney, which is a division of United Technologies Corporation (UTC), one of the leading organizations of the aviation sector. Kale Pratt & Whitney has a total of 16.250 m2 facilities in Aegean Free Zone; the company is one of the leading aviation companies in Turkey and its facilities contain many special processes. The company was founded with a 51% Kale Group and 49% Pratt & Whitney partnership, its main field of activity is the manufacturing of aircraft engine parts and subassembly groups. The company started its manufacturing activities at the current plant on 2014.

Our company’s manufacturing technology includes new generation multi-axial machine tool, 5X Laser, cutting by Water Jet and Wire Erosion, Hydroform, Hot and Cold Forming, Mechanical presses, Automatic TIG welding machine and Electron Beam Welding Machine, Plasma (HVOF) Spray, all types of destructive and non-destructive testing methods, vacuum heat treatment furnace and super cleaning processes. With approximately 500 qualified employees, the company has a considerable experience in processing the titanium, aluminum, stainless steel and super alloys.

Kale Pratt & Whitney manufactures many parts for F-135, the engine of F-35, the most sophisticated fighter aircraft in the world. The manufacturing processes are among the most prestigious manufacturing technologies in Turkey and Europe. Also manufactured in the same facilities are the hi-tech parts of NGPF model, which is the new generation commercial engine of Pratt & Whitney.

Kale Pratt & Whitney confirms to AS-9100, which is the quality management standard required for companies that manufacture for aviation sector, and is subject to audits every year regularly. Kale Pratt also has ASQR-01, which is the aviation quality management system standard of UTC Group. Having made many investments in the field of Information Technologies, the company has met the security requirements of United States of America and obtained NIST 800-171 Compliance. It also obtained ISO/IEC 27001 Information Security Management System certification. The company has also been awarded with OHSAS 18001 and ISO 14001 documents by offering a healthy and safe work environment for its employees.

contact

Kale Grubu, 2010 yılında dünya havacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından United Technologies Corporation (UTC) bünyesinde bulunan Pratt & Whitney ile ortaklık yaparak, Kale Pratt & Whitney Uçak Motor San. A.Ş’yi kurmuştur. Kale Pratt & Whitney’in, Ege Serbest Bölgesi’nde toplam 16.250 m2’lik kapalı alanı olup, içerisinde çok özel prosesleri barındıran Türkiye’nin önde gelen havacılık firmalarındandır. %51 Kale Grubu, %49 Pratt & Whitney ortaklığı ile kurulmuş olan şirketin , esas faaliyet sahası uçak motor parçaları ve alt montaj grupları üretimidir. Şirket mevcut fabrikasında 2014 yılında üretim faaliyetlerine başlamıştır.

Üretim teknolojisi olarak pek çok motor parçasını yaklaşık 500 civarında nitelikli çalışanı ile, yeni nesil çok eksenli takım tezgahı, 5X  Lazer, Su jeti  ve Tel Erezyon ile kesim, Hydroform, Sıcak ve Soğuk Şekillendirme, Mekanik Pres,  Otomatik Tig ve Elektron Işın Kaynağı, Plazma (HVOF) Kaplama, her türlü Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Vakum Isıl İşlem fırını ve  Super Clean proseslerini aynı çatı altında birleştirmiş olup; titanyum, alüminyum, çelik, paslanmaz çelik ve süper alaşımların işlenmesinde önemli bir deneyime sahiptir.

Kale Pratt & Whitney , dünyanın en gelişmiş savaş uçağı F-35’in  askeri motoru F-135’e çok sayıda parça üretmekte olup, üretilen parçalar Türkiye’de ve Avrupa’da sayılı üretim teknolojileri arasında yer almaktadır. Ayrıca Pratt & Whitney’in yeni nesil ticari motoru olan NGPF modelinin de parçaları aynı tesiste yüksek teknoloji ile üretilmektedir.

Havacılık sektöründe imalat yapan firmaların sahip olması gereken kalite yönetim standardı AS-9100’e sahip olan ve her yıl düzenli olarak denetlemelere tabii olan Kale Pratt & Whitney bunun yanı sıra, UTC Grubunun havacılık kalite yönetim sistemi standardı olan ASQR-01’e de sahiptir. Bilgi Teknolojileri alanında birçok yatırıma imza atan şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli olan güvenlik gereksinimlerini karşılayarak NIST 800-171 uyumluluklarını sağlamış, bunun yanında ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını bünyesine kazandırmıştır. Çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sunulması, insana saygı politikası ile  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre çalışmalarının temelini kurarak OHSAS 18001 ve ISO 14001 belgelerini almaya hak kazanmıştır.

 

  • Kuruluş Tarihi: 2011
  • Yapı: 51% Kale,% 49 Pratt & Whitney
  • Lokasyon: Ege Serbest Bölgesi
  • Toplam Bina Alanı: 100.000 m2
  • Toplam Kullanılan Alan: 14.000 m2
  • Genel Müdür: Akgün Filiz
  • Ürünler: F100 and F135 motor parçaları
  • Müşteriler: Pratt & Whitney US

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY / ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

KPW faaliyetleri ve yetkinlikleri spesifik olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
KPW processes and capabities are specifically shown in the table below.
Faaliyet
(Process)
Yetkinlik
(Capability)
Malzemeler
(Materials)
Talaşlı İmalat
(Machining)
3X,4X,5X Freze (3X,4X,5X Mill)
Dikey/Yatay Torna (Vertical /Horizantal Turn )
Nikel (Nickel)
Titanyum (Titanium)
Kobalt (Cobalt)
Paslanmaz Çelik (Stainless Steel)
Alüminyum (Aluminium)
Kolombiyum (Columbium)
Fabrikasyon
(Fabrication)
TIG Kaynağı (TIG Weld)
EB Kaynağı (EB Weld)
Dikiş Kaynağı (Seam Weld)
Hidrolik Pres (Hydraulic Press)
Mekanik Pres (Mechanical Press)
Sıcak Şekillendirme (Hot Form)
Hidro Form (Hydro-Form)
5X Lazer Tezgahı (5X Laser Trim)
5X Su jeti (5X Waterjet Trim)
Büküm Tezgahı (Press Brake)
Özel Prosesler
(Special Processes)
Plazma Kaplama (Plasma Coating)
Anodize (Anodize)
Dağlama (Etching)
Temiz Oda (Clean Room)
Vakum Isıl İşlem (Vacuum Heat Treat)
Alüminyum Isıl İşlem (Aluminum Heat Treat)
Kimyasal Kaplama (Chemical Coatings)
Boyama (Painting)
Pirinç Kaynağı (Brazing)
Tahribatsız Muayene
(Nondestructive Inspection)
FPI
MPI
X-RAY
Eddy Current
Basınç Testi (Pressure Test)
Dağlama Muayene (Etch Inspection)
Sertlik Testi (Hardness Test)
ISO 14001 / OHSAS 18001 KAPSAMI Kale Grubu, dünya havacılık sektöründe faaliyet gösteren Pratt & Whitney ile ortaklık yaparak,
Kale Pratt & Whitney Uçak Motor San. A.Ş’yi, Ege Serbest Bölgesi Çamlık Sokak No:11 Gaziemir/İzmir adresinde kurmuştur.Kale Group has partnered with Pratt & Whitney, which operates in the world aviation sector, and has established Kale Pratt & Whitney Aircraft Motor Industry Corporation located in Aegean Free Zone Çamlık Sokak No: 11 Gaziemir/Izmir.2010 yılında %51 Kale Grubu, %49 Pratt & Whitney ortaklığı ile kurulmuş olan şirketin, esas faaliyet sahası uçak motor parçaları ve alt montaj grupları üretimi olup, ilk yıllarda ağırlıklı olarak, dünyanın en gelişmiş savaş ucağı F-35’in motoru olan F135 motorlarının parçalarının üretimini gerçekleştirmektedir.

The company, which was founded in 2010 with 51% Kale Group and 49% Pratt & Whitney partnership, are producing aircraft engine parts and sub-assembly groups, and mainly focused on production of F135 engine parts.

Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gerekliliklerin (uygunluk yükümlülüklerinin), iç ve dış hususlarının belirlenmesi ve takibi ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda 2017 yılı Ekim ayı ile birlikte ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikasyonları için çalışmalar başlatılmış olup, sürekli iyileştirmeye açık bir yapı oluşturmak ve takibini sağlamak amaçlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi’miz için görsel politika çalışmamız tamamlanmış ve ürünlerimize ait yaşam döngümüz oluşturulmuştur.

Kale Pratt & Whitney considers compliance with international business standards as a basic requirement, with the determination of the internal and external aspects, legal and other requirements (conformity obligations) to which it is bound. In this context, studies for ISO 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2007 certifications have been initiated in October 2017 and it is aimed to create a structure that is open to continual improvement and follow-up. Our visual policy for our Integrated Management System has been completed and the life cycle of our products has been established.

Fabrikamızın inşaat aşamasındaki projelerde enerji tüketimimizi en aza indirmek amaçlı, bina ve çevre aydınlatmalarda, tasarruflu led aydınlatma sitemleri kullanılması planlanmıştır. Üretim alanı aydınlatmaları otomasyon sistemi programı üzerinden kontrol edilmektedir. Ofis alanı klimalarının otomatik sistemle düzenli kapatılması; açık bırakılarak ofisten ayrılma gibi durumlarda, klima sisteminin boşa çalışmasını önlemiştir. Fabrikamızda kimyasal kaplama, sujeti, yıkama tankları, FPI (Fluorescent Penetrant Inspection), laboratuar vb. prosesler  sonucu oluşan atıklarımız için kimyasal arıtma sistemimiz bulunmaktadır.

In the construction phase of our factory, it was planned to use saving led lighting systems in buildings and surroundings lighting in order to minimize our energy consumption. Production site lighting is controlled through the automation system program. Regular closure of the office area air conditioners with automatic system prevents the air conditioning system from running idle. Our factory has chemical coating, water jet, washing tanks, FPI (Fluorescent Penetrant Inspection), laboratory etc. processes and we have a chemical treatment system for the wastes generated as a result of the below processes.

Büyümekte olan bir yapı olarak, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sunulması, insana saygı, politikamızda bulunmakta olup, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.  İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebileceğini bilerek ve buna inanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve bu amaçla çalışanlarımızda “güvenli hareket”  bilinç ve kültürün oluşturulması bizler için önemli olan noktalardandır.

As a growing organization, it is important to present healthy and safe working environment for our employees, respect for humanity. This approach is the basis for our work on Health and Safety. We continue our work knowing and believing that occupational injuries and  diseases can be avoided. For this purpose, it is important for us to establish “safe movement” consciousness and culture in our employees.